Woven Burkina Faso Hand Made Fan4

Woven Burkina Faso Hand Made Fan4

$ 20.00
Hand woven fans for use as a stunning wall hanging or fashionable sturdy fan. Each hand made in Burkina Faso.17" long. Free Shipping