Woven Burkina Faso Hand Made Fan3

Woven Burkina Faso Hand Made Fan3

$ 20.00
Hand woven fans for use as a stunning wall hanging or fashionable sturdy fan. Each hand made in Burkina Faso.18" long. Free Shipping